Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

21:24
0655 e14b 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
21:24
0661 e5e8 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
21:22
Tęsknię za Tobą
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
21:17
Po raz kolejny, po raz kolejny zapadam się w sobie...
— ...
21:16
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
21:12
7910 c4ed 500
21:09
0740 f90f
21:08
Czasami miłość nie wystarcza, choć tak bardzo nie rozumiem, dlaczego..
— Spacer spalonym mostem
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
21:05
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
20:57
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viaforeverrememberme foreverrememberme
20:56
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
Reposted fromoiv13 oiv13 viaforeverrememberme foreverrememberme
20:56
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
20:55

Nie wierzę w brak czasu i inne wymówki. Jeśli komuś na Tobie zależy to zrobi wszystko, żeby się z Tobą spotkać i być przy Tobie. Zawsze jest czas na znak, na ten krótki sygnał: Ty jesteś dla mnie ważna i to właśnie Tobą chcę wypełniać moje życie! Amen.

— Rafał Wicijowski
20:52
Zazdrość jest normalnym odruchem, jeżeli nie towarzyszy jej nienawiść i chęć zemsty.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy

June 28 2015

23:11
0582 0b1d
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viamagolek22 magolek22
23:08
Mówił mu prawie wszystko, pomijał jednak kilka najważniejszych tematów, tych, które pochłaniały prawie wszystkie jego myśli.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
23:07
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viaAinsworthCass AinsworthCass

June 27 2015

23:17
2048 5d55
jestem dla niego nikim.
23:17
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true
23:16
5295 60bc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl