Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

23:11
0582 0b1d
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viamagolek22 magolek22
23:08
Mówił mu prawie wszystko, pomijał jednak kilka najważniejszych tematów, tych, które pochłaniały prawie wszystkie jego myśli.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
23:07
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viaAinsworthCass AinsworthCass

June 27 2015

23:17
2048 5d55
jestem dla niego nikim.
23:17
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true
23:16
5295 60bc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaAinsworthCass AinsworthCass
23:15
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaAinsworthCass AinsworthCass
23:15
Zawiodłam się na Tobie, a tego nie zmienia nawet czas.
23:14
Jeśli chodzi o uczucia, wszyscy się łamiemy prędzej czy później.
— Zoran Drvenkar
Reposted fromaisolro aisolro viadreams-come-true dreams-come-true
23:13
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
23:13

Bo tak to w życiu bywa, że ludzie przychodzą i odchodzą, mydląc oczy, że ważni jesteśmy, że nasze zdanie ma znaczenie, że to, że tamto, że sramto. A potem pyk i już ich nie ma.

June 23 2015

18:58
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCattleya Cattleya
18:58
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viaCattleya Cattleya
18:57
"Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci."
— Fiodor Dostojewski
18:55
0973 0127 500
no troszkę.
18:55
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaobscene obscene
11:07
11:06
7179 1608 500
Reposted fromlouse louse viaarrependimento arrependimento
10:50
0821 7531 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaarrependimento arrependimento

June 21 2015

20:30
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl